Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Wizja szkoły

 

    Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, szacunku, wzajemnej pomocy oraz zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców
w kształtowanie jej wizerunku.

    Szkoła tworzy miłą i bezpieczną atmosferę nauki i współżycia. Podstawą jej działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej uczniom w pełnieniu różnych ról społecznych.

    Szkoła kształci na miarę XXI wieku tak, by uczniowie poradzili sobie
w zmieniającym się współczesnym świecie i potrafili stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

    Szkoła w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwia uczniom rozwój w sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej.
W procesie dydaktyczno-wychowawczym podejmuje wszelkie działania na rzecz rodziny i środowiska wychowanków, zapewnia zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego kształtowania więzi międzyludzkich