Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Świetlica szkolna

Plan pracy świetlicy

 


Świetlica szkolna pełni ważną rolę w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w różnych jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

Cele działalności świetlicy szkolnej 
 
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie: opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym
w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:
 
 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania
  w grupie.   

    

  W ramach pracy świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne - zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie wydzieranie sklejanie,

  • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela -  czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci,

  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata - czytanie książek. encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne,

  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi - rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu — dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań,

  • kształtujące umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy - konkursy. quizy tematyczne, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych,

  • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki - inscenizacje, zajęcia muzyczne,

  • wyzwalające ekspresję twórczą - pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne,

  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchową - gry
   i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym,

  • relaksujące i wyciszające - relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci .