Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Comenius Regio NEW SKILLS

W październiku uczniowie mieli możliwość spotkania i wspólnej pracy z przedstawicielami instytucji edukacyjnych z Sefton w Wielkiej Brytanii, którzy gościli w naszej szkole w ramach projektu Comenius Regio. Wspólne tworzenie plakatów przedstawiających wymyślony kraj oraz prezentacja w języku angielskim stanowiły dla dzieci duże wyzwanie oraz dostarczyły wiele radości i satysfakcji.

Również w październiku Szkolne Koło eTwinning wraz z opiekunami, zorganizowało coroczną akcję Tydzień eTwinnig promującą europejski program współpracy szkół poprzez Internet. W tym roku zorganizowane zostały konkursy: na najciekawsze przebranie w barwach eTwinningu oraz plastyczny. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z założeniami projektu m.in. poprzez rozprowadzane ulotki oraz zaproponowania tematyki projektu na tablicy stojącej na korytarzu. Tydzień zakończył wspólny taniec, który poprowadziły dziewczynki należące do Koła. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz zaowocowała wzrostem liczebności uczniów należących do Koła eTwinning.

 


Kolejnym etapem realizacji projektu Comenius Regio NEW SKILLS: Learning for success (Nowe umiejętności: Uczenie się dla sukcesu) były praktyki zawodowe ( job shadowing). W praktykach łącznie udział wzięło 17 osób. W lutym b.r. 11 osób, w tym 5 nauczycieli naszej szkoły, wizytowało placówki edukacyjne w regionie Sefton w wielkiej Brytanii. W trakcie wizyty poznali zasady funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek wspierających rodziny. Odwiedzili również Wydział Pedagogiki Uniwersytetu im. J.Moore’a w Liverpoolu. Nie zbrakło czasu na wymianę doświadczeń i wspólną dyskusję na temat różnic, zalet i wad obu systemów edukacji. 

W marcu 6 przedstawicieli Sefton odwiedziło Radom. W ramach wizyty, pracownicy brytyjskich szkół, Uniwersytetu w Liverpoolu oraz menedżerowie Centrów Pomocy Rodzinie, uczestniczyli w zajęciach Koła eTwinning w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17, a także w spotkaniu z rodzinami, w ramach wprowadzania pilotażowego programu mającego na celu poprawę jakości życia oraz podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie kompetencji uczestników. W ramach projektu odbyło się również spotkanie z pracownikami Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego, którzy podjęli się szkolenia nauczycieli do pracy z w/w rodzinami. Goście wizytowali również Zespół Szkół Integracyjnych nr 14 oraz Publiczne Przedszkole nr 11. Podczas wizyty zaplanowano również zwiedzanie Radomia i zapoznanie się z historią miasta. 

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili iż takie wymiany są niezwykle wartościowe dla warsztatu pracy oraz rozwoju placówek.