Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Fundusze Europejskie

Miło nam powiadomić, iż w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu
w ramach programu ERASMUS+


Tytuł projektu: ACT LOCALLY, THINK GLOBALLY!
Myśl lokalnie, działaj globalnie!

 

Język projektu: j.angielski

Partnerzy: szkoły podstawowe ze Słowacji, Grecji, Włoch.

 Celem głównym działań jest uświadomienie uczniom wpływu zniszczenia środowiska spowodowanego przyczynami naturalnymi lub wywołanymi przez człowieka na egzystencję ludzi oraz jego skutki dla jakości życia na Ziemi.

 Projekt zakłada bardzo różne działania związane z tematyką środowiska naturalnego oraz jego degradacji. Obejmuje 40 zadań do wykonania oraz włączenie w nie jak największej liczby uczniów. Będą to m.in. ankiety, działania o charakterze badawczym, poznawanie aplikacji komp., konkursy plastyczne i informatyczne i inne. Obejmuje zagadnienia z różnych przedmiotów: języków, przyrody, geografii, matematyki, sztuki, informatyki, chemii.

W ramach realizacji, oprócz działań na terenie szkoły, odbędą się 4 międzynarodowe spotkania projektowe, w tym wizyta nauczycieli z partnerskich szkół w Radomiu oraz pięciodniowa wymiana uczniów naszej szkoły ze szkołą w Słowacji.

 


Projekt: Nowe umiejętności: uczymy dla sukcesu, który został stworzony przez grupę nauczycieli w ramach programu ERASMUS PLUS, będzie realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin realizacji XII 2016-VI 2018

Projekt „Nowe umiejętności: uczymy dla sukcesu” został opracowany w odpowiedzi na rosnące potrzeby nauczycieli PSP nr 17 w Radomiu. Dotyczą one głównie rozwijania kompetencji zawodowych i osobistych oraz wzbogacanie warsztatu pracy w zakresie TIK, co doprowadzi do podniesienia jakości pracy placówki. W procesie wyboru uczestników wyłoniono 8 nauczycieli różnych specjalności, tak aby nowe metody wprowadzić do programu nauczania różnych przedmiotów, a przez to wpływem projektu objąć możliwie jak najszerszą grupę nauczycieli (nie tylko uczestników kursu), uczniów i ich opiekunów . Projekt przyczyni się do większej indywidualizacji procesu edukacyjnego w pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką, jak i tymi, które przejawiają wybitne zdolności.

W trakcie szkolenia, które odbędzie się w Portugalii w lipcu 2017r.: uczestnicy oprócz zajęć praktycznych z zakresu nowoczesnych technologii, będą mieli również okazję do nawiązania znajomości międzynarodowych, wymiany dobrych praktyk oraz obserwację rozwiązań stosowanych w zagranicznych szkołach, co przyczyni się do zwiększenia wymiaru europejskiego placówki.

Upowszechnianie rezultatów projektu poprzez szkolenia i stronę internetową, zapewni szeroki wpływ działań projektowych nie tylko na szkołę, ale również na środowisko lokalne oraz inne placówki edukacyjne.