Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Fundusze Europejskie

Projekt Nowe umiejętności: uczymy dla sukcesu, który został stworzony przez grupę nauczycieli w ramach programu ERASMUS PLUS, będzie realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin realizacji XII 2016-VI 2018

Projekt „Nowe umiejętności: uczymy dla sukcesu” został opracowany w odpowiedzi na rosnące potrzeby nauczycieli PSP nr 17 w Radomiu. Dotyczą one głównie rozwijania kompetencji zawodowych i osobistych oraz wzbogacanie warsztatu pracy w zakresie TIK, co doprowadzi do podniesienia jakości pracy placówki. W procesie wyboru uczestników wyłoniono 8 nauczycieli różnych specjalności, tak aby nowe metody wprowadzić do programu nauczania różnych przedmiotów, a przez to wpływem projektu objąć możliwie jak najszerszą grupę nauczycieli (nie tylko uczestników kursu), uczniów i ich opiekunów . Projekt przyczyni się do większej indywidualizacji procesu edukacyjnego w pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką, jak i tymi, które przejawiają wybitne zdolności.

W trakcie szkolenia, które odbędzie się w Portugalii w lipcu 2017r.: uczestnicy oprócz zajęć praktycznych z zakresu nowoczesnych technologii, będą mieli również okazję do nawiązania znajomości międzynarodowych, wymiany dobrych praktyk oraz obserwację rozwiązań stosowanych w zagranicznych szkołach, co przyczyni się do zwiększenia wymiaru europejskiego placówki.

Upowszechnianie rezultatów projektu poprzez szkolenia i stronę internetową, zapewni szeroki wpływ działań projektowych nie tylko na szkołę, ale również na środowisko lokalne oraz inne placówki edukacyjne.