Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Informator

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

www.mops.radom.pl

 


Szanowni Rodzice, oto kilka zasad obowiązujących
w naszej szkole.
 

 

 1. Miejscem udzielania informacji o uczniu jest wyłącznie
     szkoła.
 2. Rodzice pozostawiają wychowawcy kontaktowy numer
     telefonu.
 3. Spotkania z rodzicami odbywają się w określonych
     terminach – zebrania, comiesięczne dyżury w ramach
     otwartego poniedziałku, w razie potrzeby – na bieżąco.
 4. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
 5. Nauczyciel w trakcie lekcji i dyżurów międzylekcyjnych 
     nie przyjmuje rodziców.
 6. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną
     prośbę rodzica.
 7. Nieobecność ucznia rodzice zgłaszają w jej pierwszym
     dniu.
 8. Wychowawca, w drugim dniu nieobecności ucznia
     w szkole, (brak informacji od rodziców), informuje
     telefonicznie o tym fakcie rodziców.
 9. Nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają pisemnie
     bądź ustnie w ciągu 3 dni od powrotu ucznia do szkoły.
 10. O zagrożeniu oceną niedostateczną rodzice
      powiadamiani są pisemnie na cztery tygodnie przed
      zakończeniem semestru.

 

-->