Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

8:00 - msza święta (kościół parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu)

9:00 - I tura - uroczysta akademia na sali gimnastycznej (klasy 0-5)

10:30 - II tura - uroczysta akademia na sali gimnastycznej (klasy 6, 7, 8, 3gim)


Ważna informacja dla rodziców

Od dnia 27 sierpnia 2018r. sekretariat i księgowość Publicznej Szkoły Podstwowej nr 17 w Radomiu zostały przeniesione do budynku przy ul. Czarnoleskiej 10.

Sekretariat tel. 48 331 84 46


Wygraj nagrodę dla swojej szkoły!!!

Kompletując wyprawkę przyczyń się do pozyskania nagrody dla szkoły!
Kupując szkolne akcesoria w E.Leclerc każdy uczeń, rodzic bądź opiekun może też przyczynić się do pozyskania nagrody dla swojej szkoły.


Co zrobić by szkoła zdobyła nagrodę?
Osoby, które od 26.07 do 26.09 kupią w E.Leclerc dowolone artykuły szkolne, na dowolną kwotę otrzymają przy kasie paragon i specjalny wydruk (bon rabatowy), na którym należy wpisać nazwę szkoły do której uczęszcza uczeń, dla którego zakupiono szkolne artykuły. Taki wydruk należy włożyć do urny, która znajduje się w okolicach kas. 27 września ekipa E.Leclerc komisyjnie przeliczy wydruki a szkoła, która otrzyma ich najwięcej dostanie nagrodę główną: tyle ryz papieru biurowego (A4) ile zmieści się do wózka zakupowego! Szkoła która uplasuje się na drugim miejscu otrzyma 30 ryz papieru zaś ta, która znajdzie się na trzecim miejscu otrzyma 20 ryz. Dla wszystkich super akcesoria do pisania!
W zabawie mogą wziąć udział wszystkie placówki szkolne zarówno w Radomiu jak i powiecie radomskim; kształcące na poziomie podstawowym i „średnie”.


O wyniku akcji zwycięskie szkoły zostaną poinformowane po 27.09 (nie później niż do 3.10.). Przedstawiciele placówek do 15.10. będą mogli odebrać swoje nagrody w Punkcie Obsługi Klienta E.Leclerc Radom, przy ulicy Toruńskiej 1.Wykaz podręczników
w roku szkolnym 2018/2019

 


Uwaga Rodzice 6 i 7 latków!


Młodzi w Akcji z naszej szkoły na OPPM w Warszawie
12 czerwca  2018r.  na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się XIX  Ogólnopolskie Prezentacje Projektów Młodzieżowych pod patronatem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się.
Celem Prezentacji są coroczne spotkania wyróżnionych i  najbardziej zaangażowanych w działania obywatelskie uczniów i nauczycieli z całej Polski.
Uroczysta gala miała miejsce w sali balowej Zamku Królewskiego.
Jako pierwsza głos zabrała przedstawicielka Dyrekcji Zamku Królewskiego. Witając zebranych gości, szczególnie ciepłe i serdeczne słowa skierowała do Młodych Obywateli oraz do przedstawicieli CEO, którzy mają ogromne zasługi w promowaniu i inspirowaniu postaw obywatelskich wśród młodzieży.
Prezes CEO w Warszawie, pan Jędrzej Witkowski, w szczególny sposób podziękował nauczycielom za umożliwienie uczniom realizacji projektów młodzieżowych.
Tegoroczne prezentacje OPPM odbywały się pod hasłem
"Szkoła Ucząca się". Wszyscy przemawiający podczas uroczystej gali podkreślali, że ten sposób zdobywania wiedzy o sobie, o świecie, o regionie to najlepszy sposób zdobywania doświadczeń i najlepsza droga  w kierunku nowoczesnej edukacji.
Pan B. Sowier, dyrektor gabinetu Rzecznika Praw Dziecka, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że podjęty przez młodych obywateli trud ma ogromne znaczenie dla Świata, gdyż młodzi ludzie są gwarantem rozwoju     i bezpieczeństwa naszego kraju. Podkreślił, że to właśnie młodzież buduje społeczeństwo obywatelskie.
Biorąc udział w tym wydarzeniu, mieliśmy okazję podzielić się własnymi doświadczeniami oraz zaprezentować efekty swojej całorocznej pracy, jak również zainspirować się pomysłami innych dotyczącymi przeróżnych działań realizowanych w szkole i najbliższym otoczeniu. OPPM  służy spotkaniu uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, którym „chce się chcieć”!
Podczas OPPM  został  podsumowany rok pracy uczestniczek i uczestników programów CEO z całej Polski.
W zabytkowej przestrzeni Arkad Kubickiego młodzież- już jako laureaci OPPM- wymieniała  się doświadczeniami, rozmawiała z ekspertami, osobami zaangażowanymi w sprawy publiczne, uczestniczyła w  warsztatach,  pokazywała swe optymistyczne nastawienie do ludzi i do świata.
W wydarzeniu uczestniczyliśmy także My, Młodzi Obywatele z PSP nr 17  i włączonego Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Opowiedzieliśmy ekspertom o naszych dokonaniach. A było czym się pochwalić! . Udowodniliśmy, że realizując projekty „Taśmy przyszłości” i „PoczytajMy dla przedszkoli”,  wpisujemy się w koncepcję, zgodnie z którą uczeń jest świadomym i aktywnym uczestnikiem procesu własnego uczenia się.
Eksperci CEO, wizytując poszczególne zespoły, oceniali i doceniali starania młodzieży, nie ukrywali swego podziwu dla młodych społeczników, chwalili za kreatywność i skuteczność działań. Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy obiecali sobie, że za rok spotkają się znowu w Warszawie, by kolejny raz  udowodnić, że "Szkoła Ucząca się" to najlepszy sposób eksploracji świata przez młode pokolenie.
Jesteśmy dumni z tego, że, będąc w gronie najlepszych zespołów w  Polsce, promujemy nasze miasto, osiedle Południe oraz PSP nr 17 i PG nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
 Uczniowie z klasy 6c: W. Żak, K. Banaszkiewicz, Ł. Magnowski, M. Mamińska, M. Markowski, M. Oroń, J. Tajer, D. Widomski, W. Wójcik,  i 2ag Jakub Gniadek oraz opiekunki Anna Wajs, Barbara Wojtkowska, Justyna Głogowska  dziękują tym wszystkim, którzy nie zwątpili w nas i nasze działania.


Dyrektor gabinetu Rzecznika Praw Dziecka i prezes CEO w Warszawie witają młodzież z całej  Polski.


 My w pierwszym rzędzie na uroczystej gali w sali balowej Zamku Królewskiego.


Wiktoria i Jakub odpowiadają na pytania ekspertki z CEO.

Jesteśmy gotowi na kolejną prezentację działań w ramach projektu.


Dzielimy się doświadczeniami z młodzieżą z całej Polski. Opowiadamy o naszych przedsięwzięciach.

Ekspertki z CEO słuchają relacji z całorocznych działań naszej grupy projektowej.

Udzielamy wywiadu dla TVN Warszawa

Naszą przygodę z OPPM zakończyliśmy spacerem po warszawskiej Starówce.
Syrenka też jest dumna z naszego sukcesu.
                    Relacja, zdjęcia – Anna Wajs

 


W  środę  6 czerwca 2018 r. dzieci z oddziału przedszkolnego 0b pod opieką  p. R. Różyckiej i p. I. Łapczyńskiej udały się do Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Baryckiej na spotkanie z  bardzo ciekawą postacią. Pani Anna Sarbok jest artystką malarką i tworzy piękne obrazy i rysunki.
 Dzieci podziwiały  prace artystki malarki wysłuchały z zaciekawieniem  książkę autorstwa  Eweliny Mazurek pt. „Ziarenko prawdy”. Spotkanie przebiegło  w bardzo miłej atmosferze.
Prace Pani Anny Sarbok można obejrzeć  i zakupić poprzez stronę internetową:  sztuka serca.com.pl

 


W środę 6 czerwca2018 r. w naszej szkole miało miejsce szczególne wydarzenie. Uczniowie klas 2D, 2E i 3C  przedstawili efekty pracy nad projektem edukacyjnym RADOMSKI CZERWIEC’76. PAMIETAMY (grupy projektowe pod opieką p. Agnieszki Gutkowskiej) w postaci montażu słowno – muzycznego.
Scenariusz i przygotowanie uczniów p. Agnieszka Gutkowska i p. Małgorzata Leszczyńska.
Naszymi gośćmi byli uczestnicy wydarzeń 25 czerwca 1976 roku p. Stanisław Kowalski i p. Marek Jacek Siedlecki, którzy podzielili się z zebranymi swoimi wspomnieniami. Mówili o przebiegu demonstracji, jej przyczynach, reakcji władz PRL, represjach, jakie spotkały uczestników wystąpień i miasto Radom, nazywane później „miastem z wyrokiem”. Opisywali szczegółowo to, co władza uczyniła z demonstrantami, którzy trafili do więzień, zostali karnie zwolnieni z pracy.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, zadawali pytania.
                                   Dziękujemy i będziemy pamiętać!


Wyróżnienie w konkursie
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Najważniejszą inicjatywą związaną realizacją w naszej szkole VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” było działanie, które podjęliśmy wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu.
Polegało ono na zorganizowaniu międzyszkolnego konkursu DOBRZE ROZDANE DANE
Nasze szkoły ogłosiły go 11 stycznia 2018 r.
Jego celem było poszerzenie wiedzy na temat ochrony danych osobowych, prawa do prywatności
oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.
Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie dowolną techniką krótkiego, trwającego maksymalnie 5 minut filmu na temat zachowań promujących ochronę danych osobowych,
prawo do prywatności i bezpiecznego korzystania z Internetu.
Patronat nad naszym konkursem objął
PREZYDENT MIASTA RADOMIA
Radosław Witkowski.
Współautorem i koordynatorem konkursu w naszej placówce była pani Małgorzata Leszczyńska.
Konkurs został rozstrzygnięty 11 kwietnia 2018 r.
Nagrody rozdaliśmy podczas uroczystości 28 maja 2018 r.
miejsce I – uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu.
miejsce II – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu uczący się w oddziałach włączonego Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

miejsce III – uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego z Oddziałami Sportowymi w zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7z Oddziałami Sportowymi w Radomiu

wyróżnienie dla uczniów oddziałów wczesnoszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu.
Nagrody zostały wręczone 28 maja 2018 r. podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Sportowymi.
Za organizację Międzyszkolnego Konkursu DOBRZE ROZDANE DANE szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Sportowymi otrzymały wyróżnienie w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na najciekawszą inicjatywę, który odbył się w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – twoja sprawa.
W dniu 8 czerwca 2018 roku w Warszawie podczas gali podsumowania programu pani Małgorzata Leszczyńska wraz z grupa uczniów pracującymi w projekcie odebrała wyróżnienie od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dr Edyty Bielak – Jomaa.
Nagrody i gratulacje otrzymaliśmy również od przedstawicieli patronów honorowych oraz reprezentantów instytucji wspierających program.


BADACH DANYCH OSOBOWYCH

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 17  im. Przyjaciół Dzieci przystąpili w roku szkolnym 2017/2018 do VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.
Nasza placówka uczestniczyła w projekcie we współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
W grupie projektowej znalazło się 11 uczniów z klas 3B i 3E włączonego Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego.
Koordynatorem projektu była pani Małgorzata Leszczyńska.
Od grudnia 2017 roku grupa uczestniczyła w Programie Sprawnościowym, który był jedną z ogólnopolskich inicjatyw realizowanych w tegorocznej edycji.
Gimnazjaliści opracowali logo i harmonogram działań. Podejmowali działania mające na celu propagowanie treści związanych z ochroną danych osobowych, prawem do prywatności oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
Udało się!!!
W dniu 8 czerwca 2018 roku w Warszawie na PGE Narodowym podczas gali podsumowania programu pani Małgorzata Leszczyńska wraz z grupa uczniów pracujących w projekcie 
odebrała od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
tytuł BADACZ DANYCH OSOBOWYCH.
Najbardziej aktywny Uczeń – Mikołaj Rychter – otrzymał medal
MŁODEGO INSPEKTORA UODO
Znaleźliśmy się w niewielkiej grupie 25 szkół z całej Polski.
Po uroczystości wręczenia nagród nasza grupa projektowa zwiedziła jeszcze PGE Narodowy w Warszawie.

 


W czwartek 24 maja 2018r. w naszej szkole odbył się konkurs talentów zorganizowany pod opieką p. Agnieszki Gutkowskiej  i p. Justyny Głogowskiej.
O godzinie 1140 uczniowie i nauczyciele w bardzo licznym gronie zebrali się w sali gimnastycznej by obejrzeć występy młodych artystów. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną odwagą i pomysłowością, wobec czego dostarczyli nam sporą dawkę pozytywnych wrażeń. Mogliśmy zobaczyć pokaz iluzji, rysunki uczennicy szkoły podstawowej i  wysłuchać recytacji. Oprócz tego uczniowie zaskoczyli nas znakomitym wokalem i grą na instrumentach. Po trudnych obradach jury w składzie:
Weronika Zygmunt kl. 2d
Ola Surowiecka kl. 3c
Jakub Kolasa kl. 3e


wyłoniło zwycięzców:

I.    Ola Jeż kl. 5a
II.    Wiktoria Jagiełło kl. 3dg
III.    Katarzyna Bienias kl. 3dg

Wyróżnienia otrzymali:

Małgosia Wróblewska kl.5b
Weronika Wójcika kl. 2dg
Adam Szymczyk kl. 2dg


Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy za przybycie i życzymy dalszych sukcesów nie tylko na forum szkoły. Do zobaczenia za rok!

 


KONKURS „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU"
W dniu 8.05.2018 r. w Resursie odbyło się podsumowanie konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Konkurs trwał od października ubiegłego roku do kwietnia tego roku, a brało w nim udział 20 szkół. Nasza szkoła zajęła IV miejsce zdobywając 3 000 zł. Nagrody wręczał prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski. W imieniu całej społeczności uczniowskiej nagrodę odebrała klas VI c.
Konkurs ma jednoznaczny pozytywny  wydźwięk. Jego efektem poza pozyskanymi surowcami wtórnymi jest kształcenie ekologiczne. Uczniowie wiedzą, że nie wyrzuca się wszystkiego do kosza, tylko zbiera odpowiednie odpady, które mogą być potem wykorzystane do recyklingu.
Dziękujemy wszystkim  uczniom, rodzicom oraz babciom i dziadkom, którzy zaangażowali się w akcję zbierania surowców.


Dni Matematyki
W dniach 14.05-18.05.2018 w naszej szkole obchodziliśmy Dni Matematyki. W tym czasie uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klasy gimnazjalnej brali udział w szkolnych konkursach matematycznych. Największą popularnością cieszył się ”Mistrz krzyżówek matematycznych” oraz Kahoot. Uczniowie klas 5a,5b,6a,7b wykonali trójkąty i dywany Sierpińskiego, które wspólnie z wyszukanymi przez uczniów powiedzeniami sławnych ludzi o matematyce ozdobiły ścianę w budynku przy ulicy Wierzbickiej. Zwycięzcy konkursów oraz wykonawcy trójkątów i dywanów Sierpińskiego otrzymali wysokie oceny z matematyki.
Wszystkim, którzy włączyli się w obchody Dni Matematyki dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!

 


SUKCES PO RAZ PIĄTY
Grupa projektowa Młodzi w Akcji skupiająca uczniów
z PSP nr 17 i wygaszanego Publicznego Gimnazjum nr 3
w Radomiu po raz piąty znalazła się w czołówce najlepszych zespołów w kraju, które realizują projekty we współpracy
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 
w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się.
Tegoroczny finał edycji odbędzie się we wtorek 12 czerwca 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W Arkadach Kubickiego zaprezentujemy efekty naszej całorocznej pracy, podzielimy się własnymi doświadczeniami z trenerami CEO i przedstawicielami zespołów z całej Polski. Na warsztatach nauczymy się upowszechniania wiedzy obywatelskiej, promowania umiejętności i postaw niezbędnych do budowania społeczeństwa obywatelskiego, z pewnością zainspirujemy się pomysłami do dalszej pracy.
Sprawozdanie z udziału w OPPM zamieścimy na naszym blogu i na stronie internetowej szkoły.
Uczniowie klasy 6c i 2a gim. wraz z opiekunkami.

 


Wyróżnieni w Kangurze Matematycznym
Dnia 15.03.2018 roku odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2018. W tym dniu uczniowie już od klasy 2 szkoły podstawowej aż do 3 klasy gimnazjalnej, w swoich kategoriach wiekowych, zmierzyli się z zadaniami matematycznymi oraz logicznymi. Po dwóch miesiącach zewnętrzna komisja konkursowa ogłosiła wyniki i przyznała nagrody i wyróżnienia. Z naszej szkoły  otrzymali je:
Maja Lament klasa 3b
Antoni Słowiński klasa 4c
Maja Mroczek klasa 5b
Małgorzata Wróblewska klasa 5b
Zuzanna Wróblewska klasa 6a
Maria Oroń klasa 6c
Adrianna Kęska klasa 6c
Paweł Kornacki klasa 7b
Maja Chłopicka klasa 7b
Mateusz Cioć klasa 3cg
Klaudia Makowska klasa 3bg
Dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego. Gratulacje!

 


WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH
Klasy szóste odbyły wspólną wycieczkę do Ojcowa i Pieskowej Skały koło Krakowa. Elementy historyczne przeplatały się z przyrodniczymi. Uczniowie mogli poczuć klimat średniowiecznych zamków wchodzących w skład „Szlaku Orlich Gniazd”. Podziwiali piękne i urokliwe krajobrazy Ojcowskiego Parku Narodowego. Przemierzając szlaki turystyczne  Jury mieli okazję obserwować skutki działania procesów krasowych. Mogli w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach w szkole. Wycieczka spełniła oczekiwania edukacyjne, jak też turystyczne. Sprzyjała nawiązywaniu nowych relacji między uczniami oraz zacieśnianiu wzajemnych więzi.

 


Aktywni  w projekcie ERAZMUS +
Klasa III A aktywnie uczestniczy w projekcie europejskim „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.  Wykonali plakat klasowy w formie puzzli na temat „Wpływ środowiska na nasze życie” oraz włączyli się w prace ogrodnicze. Zasiali rzodkiewkę, ogórki, koper i marchewkę. Teraz będą starannie je pielęgnować i czekać na plon. Efekty pracy zostaną zaprezentowane przez koordynatora projektu w zaprzyjaźnionych szkołach europejskich.


KONKURS PRZYRODNICZY
W dniu 18 maja uczennice klasy 5b reprezentowały naszą szkołę w XX Międzyszkolnym Konkursie „Przyroda nasz przyjaciel”. Dziewczyny musiały wykazać się wiedzą z zakresu przyrody i ekologii w ujęciu ogólnopolskim, jak i światowym. Trud wniesiony w przygotowanie się do konkursu opłacał się. Oliwia Duda zajęła II  miejsce, zaś Wiktoria Hernik i Agata Stankiewicz zdobyły wyróżnienie. Opiekunem uczennic jest Joanna Kozera.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


Na fali sukcesu
18 maja 2018 r. nasi reprezentanci po raz kolejny wyśpiewali sobie czołowe miejsca, tym razem w III Międzyszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej organizowanym przez PSP nr 15 w Radomiu.
I miejsce w kategorii zespoły 0 – III -  Mateusz Bienias IIIA i Oliwia Kalinowska III B
Wyróżnienie w  kategorii soliści IV – VII – Barbara Kupidura VI A
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


DNI EUROPY
W Dniach 9-10 maja obchodziliśmy w szkole Dni Europy. Połączone były one z realizacją projektu ERASMUS+ "Think Globally, at Locally". Uczniowie z koła eTwinning oraz uczniowie z klas gimnazjalnych czynie włączyli sie w organiację akcji na terenie szkoły. Quizy, konkurs plastyczny, malowanie twarzy, kolorowe balony i dekoracje sprawiły, że dni te były naprawdę wyjątkowe.


Lekcja w bibliotece
Umiejętność czytania to skarb, którego nikt nam nie zabierze -  tego dowiedziała się klasa 3b, 8 maja 2018 r. podczas lekcji w Bibliotece Miejskiej. Tematem zajęć był Franklin Detektyw - bohater książek dla dzieci. Najpierw Pani Dorota ( bibliotekarz) przeczytała nam jedną z serii książek o Franklinie, potem zabawiliśmy się w detektywów i na podstawie rzeczy znajdujących się w pojemniku musieliśmy ustalić do kogo one należały. Z zadaniem poradziliśmy sobie wzorowo! Na koniec poznaliśmy inne książki o tematyce detektywistycznej. 


Młodzi w Akcji
Grupa projektowa „Młodzi w Akcji” działająca w PSP nr 17 w Radomiu w II semestrze podjęła się  realizacji ścieżki „PoczytajMy dla przedszkoli”. Realizacja  zadania odbywa się w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła  Ucząca się.

4.05.2018 r. zostaliśmy serdecznie przyjęci przez dzieci i panie nauczycielki w Publicznym Przedszkolu nr 23 na osiedlu Południe w Radomiu. Członkowie grupy projektowej Maria Oroń, Wiktoria Żak, Jakub Tajer, Łukasz Magnowski, Mikołaj Markowski oraz Dawid Widomski wraz z opiekunkami p. B. Wojtkowską, A. Wajs, J. Głogowską pragną rozbudzić chęć czytelnictwa i wspólnej zabawy w najmłodszych serduszkach i umysłach.

    Marysia i Jakub przedstawiają maluchom cel i program spotkania.

Dzieci, siedząc w kółeczku, słuchają  z zaciekawieniem pierwszych rymowanek.
Wybraliśmy dla naszych milusińskich czterolatków utwory z książki pt. „Polskie rymowanki”
 i opowiadania z książki G. Kasdepke pt. „Z piaskownicy w świat”.

Rymowanka „Stary niedźwiedź mocno śpi” wyzwoliła  w dzieciach chęć śpiewania.

Liderka grupy, Marysia Oroń,  wykazała się talentem pedagogicznym.  Skupiła uwagę dzieci na zielonej żabce i w mig maluszki nauczyły się śpiewać  ene due rabe połknął bocian żabę.

Niejeden mały dżentelmen wzruszony losem biednej żabki chciał ją ratować przed bocianem.

Dużo radości sprawił dzieciom taniec pt. „Tańcowały dwa Michały”.


Rozbawione maluchy na pewno z apetytem zjedzą drugie śniadanie.

Kiedy Marysia powiedziała, że za chwilę zabierze wszystkie dzieci w podróż pociągiem aż do samej stolicy Polski- do Warszawy – nie trzeba było zachęcać do wspólnej zabawy. Pociąg ruszył punktualnie z peronu pierwszego w kierunku Warszawy.

Spotkanie z przedszkolakami zakończyło się akcentem patriotycznym.  Jakub powiedział dzieciom, dlaczego rok 2018 jest taki ważny dla wszystkich Polaków. Maluchy  z wielkim wzruszeniem recytowały wiersz  Władysława Bełzy „Kto ty jesteś”.

Realizacja projektu „PoczytajMy dla przedszkoli”, który polega na tym, że dzieci czytają dzieciom ma ogromny wymiar edukacyjny i wychowawczy. Wspólne zabawy i czytanie nie tylko rozwijają wyobraźnię u maluchów i starszych uczniów, ale przede wszystkim stwarzają możliwość budowania pięknych relacji między czytającymi a słuchającymi.
Zachęcając dzieci do wspólnej zabawy metodą dramy i wchodzenia w role udało nam się wyzwolić
 w maluchach spontaniczność i całą gamę pozytywnych emocji.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie czytelnicze z przedszkolakami.
                        Uczniowie klasy 6c wraz z opiekunkami.


30 kwietnia 2018 r. świętowaliśmy w naszej szkole 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
    Rozpoczęliśmy od „Sądu nad Stanisławem Augustem Poniatowskim”, w którym uczniowie klasy 2 D, jako efekt projektu edukacyjnego (pod opieką p. Agnieszki Gutkowskiej), przedstawili, w formie rozprawy sądowej, pozytywne i negatywne aspekty rządów ostatniego króla Polski.
    Kolejne wydarzenie to panel historyczny, którego tematem przewodnim byli „Ludzie polskiego oświecenia”– Tadeusz Kościuszko, Ignacy Krasicki, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj 
Słowo wprowadzające wygłosił pan dr Piotr Wdowski, a następnie głos zabrali młodzi adepci historii. Zebrani uczniowie (publiczność) mogli się na zakończenie wykazać wiedzą (odpowiadali na pytania zadane przez prowadzącego) i otrzymać wysoką ocenę z historii. Uczestnicy panelu zostali przygotowani przez  nauczycieli historii p. Agnieszkę  Gutkowską i p. Piotra Wdowskiego.
         Centralnym punktem obchodów była Akademia poświęcona 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. przygotowana przez uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli według scenariusz opracowanego przez p. Małgorzatę Leszczyńską.
             3 maja 2018 roku poczet sztandarowy PG nr 3 wraz z opiekunami  (p. A. Gutkowską i p. J. Głogowską) wziął udział w miejskich obchodach 227. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji.

 


Projekt ,,Pracownia muzyczna CASIO’’
26 kwietnia 2018 r. klasę 3b odwiedziła ekipa reklamowa  firmy Casio. Celem spotkania było udokumentowanie projektu prowadzonego przez  pana Arkadiusza Białka w klasie 3b. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela były fotografowane. Ze zdjęć powstanie folder reklamowy naszego projektu.


Mamy laureatów !!!
Podczas finału XV Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”, który odbył się 26 kwietnia 2018 r. w Resursie Obywatelskiej w Radomiu  nasi reprezentanci wyśpiewali następujące laury:
Klasy I – III
Oliwia Kalinowska kl. IIIB, Mateusz Bienias kl.  IIIA – wyróżnienie
Klasy IV – VII
Barbara Kupidura kl. VIA – III miejsce
Gratulacje dla wykonawców!


24.04.2018 drużyna konkursowa z oddziału przedszkolnego 0a brała udział pod opieką wychowawcy mgr Beaty Laskowskiej w II Przedszkolnych Igrzyskach Matematycznych organizowanych przez RODON w Radomiu oraz Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomiu. Zawody miały zasięg miejski i rozwijały uzdolnienia matematyczne. Po zaciętej walce w zmaganiach konkursowych zdobyliśmy wyróżnienie jesteśmy dumni z laureatów.


Dzień Teatru
24 kwietnia 2018 r. po raz kolejny większość klas z naszej szkoły świętowała Dzień Teatru. W tym roku wybraliśmy się do Teatru Powszechnego w Radomiu na przedstawienie ,,Ania z Zielonego Wzgórza’’. Spotkania z prawdziwą sztuką są dla nas bardzo cenne i dostarczają wielu wrażeń estetycznych. 


WYCIECZKA Koła eTwinnig
23 kwietnia 2018r. uczniowie z koła eTwinning wraz z zaprzyjaźnionymi uczniami z klasy 5B wzięli udział w wycieczce w ramach realizacji projektu ERASMUS+ "Think globally, act locally". Wzięli udział w interesujących warsztatach "Co się kryje w kropli wody? oraz badali właściwości gleby. Następnie pod przewodnictwem pracownicy Nadleśnictwa Kozienice, spacerowali przyrodniczą ścieżką dydaktyczną "Źródełka Królewskie". Atrakcją było również wspólne ognisko.
Bardzo dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Kozienice za pomoc i wspaniałe przyjęcie!


Ogólnoszkolny konkurs pieśni patriotycznych
17 kwietnia 2018 r. zrealizowaliśmy kolejne zadanie w ramach ogólnopolskiego konkursu ,,Szkoła młodych patriotów”. Reprezentanci klas 1 – 7 zaprezentowali przygotowane przez siebie, pod bacznym okiem rodziców i wychowawców, pieśni patriotyczne.
Jury w składzie:
pan Marek Lipiec – dyrektor szkoły jako przewodniczący,
pani Joanna Schodnik – nauczyciel języka polskiego,
pani Beata Laskowska – nauczyciel oddziału przedszkolnego,
pani Lidia Murawska – nauczyciel religii,
bardzo wysoko oceniło występ naszych młodych artystów.
Pod uwagę brany był dobór repertuaru, jego wartości artystyczne, interpretacja, dykcja, muzykalność i umiejętności wokalne oraz ogólny wyraz artystyczny – zaangażowanie, ruch sceniczny, oddanie klimatu pieśni.
Repertuar był zróżnicowany i bogaty, obejmujący różne okresy historyczne. Największą popularnością cieszyła się ,,Piechota” – aż trzech uczniów  wybrało ten właśnie utwór.
Jury wyróżniło trzy osoby, które swoim wykonaniem szczególnie ujęły nas za serce:
Mateusza Bieniasa z klasy 3a śpiewającego pieśń ,,Przybyli ułani pod okienko”,
Rozalię Rutkę z klasy 4b, która wykonała utwór ,,Rozkwitały pąki białych róż”,
Barbarę Kupidurę z klasy 6a za prezentację ,,Śpiewki 1920”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze.
Publiczność, w osobach dziadków, rodziców, wychowawców, absolwentów i uczniów, która jak zwykle nas nie zawiodła i licznie przybyła na występ, gromkimi brawami nagrodziła wszystkich śpiewających.
Kolejny raz udowodniliśmy, że zasługujemy na miano ,,Szkoły młodych patriotów”.

 


Rodzinny Dzień Otwarty
14 kwietnia 2018 r. na kilka godzin szkolny korytarz zmienił się w plac atrakcji dla zaproszonych przedszkolaków i ich rodziców. Nauczyciele naszej szkoły przygotowali ich całe mnóstwo. Były warsztaty plastyczne pod hasłem „Kredką i kredą”, papierowe składanki orgiami, balonowe cuda – cudeńka oraz zabawy ruchowe. Dziewczynki chętnie korzystały z możliwości przystrojenia swoich włosów  kolorowymi warkoczykami. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty muzyczne, podczas których nasi goście pod czujnym okiem i uchem  Pan Arkadiusza mogli stawiać pierwsze kroki w dziedzinie gry na instrumentach klawiszowych. Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku w postaci pysznych kokosanek.  Na koniec, w sali gimnastycznej, Pani Aneta poprowadziła rodzinny fitness, bacznie obserwując, czy wszyscy uczestnicy wykonują ćwiczenia dokładnie i w rytm muzyki. Było przy tej okazji wiele śmiechu i dobrej zabawy.
Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele udzielili przybyłym rodzicom informacji na temat rekrutacji dzieci do naszej szkoły. Przedstawili także jej szeroką ofertę edukacyjną oraz bogatą bazę dydaktyczną.

 


XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
„SPOTKANIA Z POEZJĄ I PROZĄ DZIECIĘCĄ”

14.04.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Radomiu odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Spotkania z poezją i prozą dziecięcą”.
Julia Myśliwiec z kl. 5a uzyskała 3. miejsce wśród uczniów klas piątych i zakwalifikowała się do finału, który odbędzie się 19.05.2018r. w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Julia zaprezentowała utwór poetycki pt .„Kawki” Elizy Rozdoby, a także fragment dzieła Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy”.
Opiekunem uczennicy jest Barbara Wojtkowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
 


Wzruszają i zachwycają
13 kwietnia 2018 r. jedenastoosobowa ekipa utalentowanych uczniów i uczennic począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, a skończywszy na gimnazjalistkach, reprezentowała naszą szkołę  w XV Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Wszystkie prezentacje wokalne i recytatorskie były szczere i wzruszające, a znakomita większość z nich znalazła uznanie jury.
W kategorii poezja:
•    Klasy I – III
Hania Plewińska kl.  IIIA – wyróżnienie
•    Klasy IV – VII
Maria Oroń kl. VIC – III miejsce
Maria Tomczyk kl. VB – wyróżnienie
Natalia Banaszkiewicz kl. VII B – wyróżnienie 
W kategorii pieśń:
•    Klasy I – III
Oliwia Kalinowska kl. IIIB, Mateusz Bienias kl.  IIIA – I miejsce
•    Klasy IV – VII
Barbara Kupidura kl. VIA – II miejsce
•    Klasy ponadpodstawowe
Weronika Sosnowska kl. IIFG – wyróżnienie
Wiktoria Jagiełło vel Zaraś kl. IIIDG – wyróżnienie
Oliwia Kalinowska , Mateusz Bienias oraz  Basia Kupidura  już uzyskali tytuł finalistów w/w konkursu, a o laury powalczą  26 kwietnia w Resursie Obywatelskiej podczas etapu diecezjalnego. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za radość i dumę jaką odczuwamy dzięki  ich wykonaniom, a  za finalistów już trzymamy kciuki.


Katyń – Golgota Wschodu

13.04.2018 r. i 17.04.2018 r. nauczyciele i uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli  w programie artystycznym „Katyń – Golgota Wschodu”  z okazji 78. rocznicy mordu w  Katyniu.
Zebrani obejrzeli film dokumentalny „Zbrodnia katyńska”. Zapoznali się z komentarzem pana Piotra Wdowskiego o niezłomnej postawie polskich oficerów wobec działań rządu radzieckiego.
Informacje historyczne zostały wzbogacone utworami Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, a także muzyką W. A. Mozarta, która wprowadziła zebranych w podniosły nastrój.
Jako uczestnicy programu zaprezentowali się:
Adrianna Kęska, Maria Oroń, Wiktoria Żak, Kacper Banaszkiewicz, Mikołaj Mazur, Jakub Tajer, Oskar Wójcik z kl.6c oraz Weronika Błędowska i  Mateusz Kaczorowski z kl. 2b gimnazjum.
Umiejętności wokalne przedstawiły uczennice kl. 3d
Katarzyna Bienias i Wiktoria Jagiełło -  uczestniczki  Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbył się 14.04.2018r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu. Na gitarze akompaniował pan Arkadiusz Białek.
Nad stroną techniczną programu czuwali: Patryk Kosakowski i Bartosz Stanik z kl. 3e.
Program artystyczny przygotowali nauczyciele: Barbara Wojtkowska i Piotr Wdowski.

 


PROJEKT MŁODZI W AKCJI

Jesteśmy uczniami kl. 6c i 2a PSP nr 17 w Radomiu. Od r. szk. 2017/2018 tworzymy nową grupę projektową programu „Młodzi w Akcji” (dawnego programu Młody Obywatel).  Działamy pod patronatem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. Naszymi opiekunkami są nauczycielki: p. Anna Wajs, p. Barbara Wojtkowska, p. Justyna Głogowska. Skład grupy: Jakub Gniadek- kl. 2a, Maria Oroń, Milena Mamińska, Wiktoria Żak, Mikołaj Markowski, Jakub Tajer, Kacper Banaszkiewicz, Dawid Widomski, Łukasz Magnowski- kl. 6c.

Do realizacji programu wybraliśmy ścieżkę „Taśmy przyszłości”, której celem jest odkrycie ciekawych miejsc naszego miasta i poznanie ich historii propozycja zmian, które chcielibyśmy wprowadzić w tych miejscach
 Nasze dotychczasowe działania

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM RESURSY OBYWATELSKIEJ
24.11.2017r. Byliśmy uczestnikami spotkania z p. Jakubem Mitkiem. Spotkanie dotyczyło historii radomskich Żydów oraz obiektów związanych z tą historią.
               
WYCIECZKA PO RADOMIU
2.12.2017r.- w sobotę - wybraliśmy się na wycieczkę po Radomiu w celu poznania ciekawych miejsc naszego miasta

WARSZTATY Z TRENERAMI CEO

4.12.2017r. uczestniczyliśmy w warsztatach z p. Anną Miturą i p. Joanną Gus. Nauczyliśmy się, jak pracować w grupie, jak pozyskiwać sojuszników, jak prezentować projekt.
               
Młodzi w Akcji jako wolontariusze

Postanowiliśmy sprawdzić się w roli wolontariuszy, dlatego podjęliśmy dodatkowe zadania.
9.12.2017r. - w sobotę -w markecie BIEDRONKA przy ul. Czarnoleskiej wzięliśmy udział w przedświątecznej zbiórce żywności. Od. g. 14.00 do g. 20.00 wraz z opiekunami zebraliśmy ponad dwa wózki żywności dla podopiecznych radomskiego oddziału CARITAS.

15.12.2017r.  - w piątek po zajęciach lekcyjnych – część grupy projektowej wraz z kilkoma uczniami kl. 4c udała się do Hospicjum Królowej Apostołów przy ul. Młodzianowskiej, aby przekazać dzieciom chorym na nowotwory upominki świąteczne i słodycze. Pracujące tam panie wolontariuszki ucieszyły się z naszej wizyty i chętnie udzielały odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Pod koniec wizyty dostaliśmy w prezencie płyty ze świątecznymi opowiadaniami i piosenkami.
             
17.12.2017r.  - w niedzielę – wybraliśmy się na radomski deptak, by uczestniczyć w ogólnomiejskiej Wigilii, aby wręczyć żywność potrzebującym pomocy.
             .
Prezentacja projektu

W pierwszym semestrze nasze działania dobiegły końca.
23.02.2018r. zaprezentowaliśmy projekt społeczności szkolnej. Relacji z naszych działań podjęły się Marysia i Wiktoria z kl. 6c, nad stroną techniczną czuwał Jakub z kl. 2ag, a Kacper i Jakub
z kl. 6c utrwalili całość na zdjęciach.

Po więcej informacji zapraszamy na naszego bloga https://blogiceo.nq.pl/mlodziradom/

 


Poczuć  wiosnę własnymi rękami
6 kwietnia 2018 r. dzieci  z klasy IIIA uczestniczyły w warsztatach  w MAJSTERKOWIE organizowanych przez market CASTORAMA. Było to samodzielne zakładanie hodowli cebuli siewki.  Zaczęło się od zaprojektowania wiosennego wzoru na kartce papieru.  Następnie należało odwzorować swój pomysł na doniczce, co wcale nie było takie proste. Kolejnym etapem pracy było napełnianie doniczki ziemią i sadzenie cebulek. Przy tej okazji dzieci miały możliwość wykazania się wiedząca temat: Czego rośliny potrzebują do życia?  Oczywiście udzielały bezbłędnych odpowiedzi na pytania.
Swój projekt, zasadzoną cebulkę w ozdobionych przez siebie doniczkach oraz prezent – puzzle dzieci zabrały do domu.  To był miło i pożytecznie spędzony czas.


"Przyśliśmy tu po dyngusie…”
Tak  śpiewali uczniowie klasy 7a 5 kwietnia 2018 r. prezentując społeczności szkolnej zwyczaj wielkanocny zwany ,,Dynguśniki”. Swoim występem przenieśli nas na dawną  wieś polską, do magicznej krainy folkloru, pełnego radości i zabawy.
Były przyśpiewki, kiełbasa i jaja, wręczone dynguśnikom przez gospodynię. Nie zabrakło też ludowych piosenek, które chętnie podchwyciła publiczność i śpiewała razem z występującymi.
Okazuje się, że polski folklor jest nie tylko rześki, ale wciąż modny. Proste słowa i skoczna muzyka wpadają w ucho, a nogi same rwą się do tańca.
Musimy dbać o polskie zwyczaje i tradycje, bo jest to nasze wspólne  narodowe dziedzictwo i to od nas zależy, co po sobie zostawimy i ile przekażemy kolejnym pokoleniom.


Chrystus zmartwychwstał - Prawdziwie zmartwychwstał - Alleluja!
27 marca odbyły się w naszej szkole „Prezentacje Wielkanocne”.
Uczniowie przypomnieli zgromadzonej publiczności istotę Świąt Wielkiej Nocy i naukę płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa, który swą śmiercią na krzyżu przyniósł nam odkupienie.
Wątki biblijne przeplatane psalmami i pieśniami wielkanocnymi okrasiły przedszkolaki radosnym śpiewem i tańcem w barwnych strojach.

 


KONKURS TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ

23.03.2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Radomiu laureaci Konkursu Twórczości Poetyckiej spotkali się z radomską poetką Martą Krzesicką.
Naszą szkołę reprezentowała Maria Oroń z kl.6c, która przedstawiła własny utwór pt. ”Dama”.
Opiekunem uczennicy jest Barbara Wojtkowska.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

 


Spotkanie z historią
Niecodzienną lekcję historii przeżyli uczniowie klas szóstych
22 marca 2018 r.
Tego dnia wybrali się do Warszawy, aby spotkać się z nieżyjącymi już bohaterami tworzącymi historię naszego kraju na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
Na cmentarzu Powązkowskim spacerowali wśród mogił najbardziej znanych Polaków – powstańców warszawskich, Sybiraków, żołnierzy wyklętych, polityków, lekarzy, pisarzy.
Na dłużej zatrzymali się przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej.
Muzeum Powstania Warszawskiego w niezwykły, multimedialny sposób przybliżyło im historię powstania warszawskiego. Idąc kanałem przez  moment poczuli się uczestnikami tamtych tragicznych wydarzeń z roku 1944.
Ogromne wrażenie wywarł na uczniach film ,,Miasto ruin”.
Historia to także sukcesy sportowców. Podczas zwiedzania Stadionu Narodowego przebyli trasę piłkarza. Na własne oczy zobaczyli, którędy sportowcy przybywają na mecz.
Byli w strefie zawodnika, poznali zakamarki piłkarskiej szatni. Weszli na płytę boiska, a na koniec wczuli się w rolę piłkarza strzelając gole w pomeczowej sali konferencyjnej.
Z uśmiechem na twarzy i pieśnią na ustach wrócili szczęśliwi do domu.


TYDZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniach 12-16.03.2018 r. w naszej szkole odbył się Tydzień Języka Angielskiego, w ramach którego uczniowie klas 4-7 pogłębiali swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych poprzez przygotowanie plakatów dotyczących państw wchodzących w skład Wielkiej Brytanii, udział w lekcjach kulturowych związanych z obchodami Dnia Świętego Patryka - patrona Irlandii.
Tydzień wcześniej odbyły się dwa konkursy językowe zorganizowane na terenie szkoły . Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące konkursów i ich zwycięzców:
W dniu 5 marca I etap konkursu piosenki angielskiej SING ALONG  brawurowymi wykonaniami swoich utworów zdominowały:
Ola Jeż z klasy 5a
Wiktoria Żak z klasy 6c
Ania Dąbrowska z klasy 7b
Dziewczyny zaśpiewały tak pięknie, że jury w składzie Agnieszka Białkowska, Aneta Stankiewicz, Piotr Bachorski zadecydowało, iż każda z nich zasługuje na miano Zwycięzcy.
Ola, Wiktoria i Ania będą reprezentowały naszą szkołę w finale SING ALONG, który odbędzie się 24 kwietnia w PSP nr 33.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW W FINALE!!!
9 marca odbył się I etap konkursu YLE Movers dla uczniów klas 4 i 5 oraz YLE Flyers dla uczniów klas 7.
YLE Movers zwyciężyli:
Małgosia Białkowska z klasy 5a
Asia Burchart z klasy 4b
Dominika Kostkiewicz z klasy 5b


Zwycięzcy YLE Flyers to:
Ania Bożewicz z klasy 7a
Marta Fol z klasy 7a

Zwycięzcy  konkursów zapewnili sobie awans do finału, który odbędzie się w kwietniu w siedzibie szkoły językowej City College, gdzie zmierzą się najlepsi uczniowie powiatu radomskiego.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!


Mocna reprezentacja
14 marca 2018 r. w Domu Kultury Borki odbył się miejski etap XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego oraz Warszawskiej Syrenki. Naszą szkołę reprezentowała piętnastoosobowa grupa dzieci klas 0 – 7 i młodzieży oddziałów gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy wspaniali zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie. Największe uznanie i wyróżnienie jurorów zdobyły:
•    Barbara Lach kl.1a
•    Paulina Kowalska kl.2a
•    Maja Zawisza kl. 4b
•    Maria Tomczyk III miejsce kl.5b
•    Weronika Błędowska II miejsce kl.2bg
•    Martyna Kutkowska kl. 3cg
•    Małysa Daria kl.3cg

Do etapu rejonowego XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w kwietniu 2018 r. w MOK „Amfiteatr” awansowały:
•    Maria Tomczyk kl.5b
•    Weronika Błędowska kl.2bg
•    Martyna Kutkowska kl. 3cg
Brawa i gratulacje dla wszystkich naszych recytatorów oraz nauczycieli, którzy ich przygotowali.


Kahoot w służbie liczby PI

14 marca odbył się turniej wiedzy o liczbie Pi uczniów z wykorzystaniem internetowego quizu z platformy Kahoot. Uczestnicy uzbrojeni w telefony komórkowe z zaangażowaniem odpowiadali na pytania. Odbyły się dwa konkursy wiedzy o liczbie Pi w języku polskim i angielskim.Nad całością od strony technicznej i merytorycznej czuwali nauczyciele:
T. Gadaszewski i M.Kornacka.
Quiz w języku polskim został rozgromiony przez uczniów klasy 6A:

1 miejsce Zuzanna Wróblewska

2 miejsce Miłosz Wojtakowski

3 miejsce Oskar Janowski

W turnieju  w języku angielskim pierwsze trzy miejsca zajęły uczennice​ ​ klasy 6B:

1 miejsce Natalia Grabowska

2 miejsce Wiktoria Skorupa

3 miejsce Oliwia Suska

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wsparcie nauczycielom i uczniom.

 


„Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów”.
12.03.2018 r. w Zespole Szkół Samochodowych odbył się III Regionalny Konkurs Pięknego Czytania dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyróżnienie zdobyła Weronika Wójcicka z kl. 2dg.
 
Natomiast 14.03.2018 r.  uczniowie z klas I - VII  reprezentowali naszą szkołę w  PSP nr 21.  W kategorii kl. VI-VII tytuł Wicemistrza  otrzymała Aleksandra Słowińska z kl. 7b
            Serdecznie gratulujemy naszym laureatom i życzymy dalszych sukcesów
.

 


WIZYTA W MAMMALEO
Klasa 3c wraz z panią M. Mazur wzięła udział w warsztatach kulinarnych w restauracji Mamma Leo. Było pracowicie, wesoło i smacznie. Nasze tęczowe babeczki wszystkim smakowały.


Dzień Kobiet w klasie 4a
Klasa 4a Dzień Kobiet obchodziła w Galerii Rosa. Dziewczyny i chłopaki wspólnie spędzili ten dzień w kręgielni. Było dużo zabawy i radości. Uśmiechy nie schodziły z twarzy uczniów. Zadowoleni i zrelaksowani wracali do domów.


8 MARCA w kl. 3c
Przedstawienie "Bajkowy Ambaras" to pouczająca, ale również wesoła bajka. Kolorowe kostiumy oraz wspaniała gra aktorska uczniów z kl. 3c zainteresowały i rozbawiły widownię klas 0-3. Po południu dzieci wystąpiły dla rodziców i dziadków.
Pani M.Mazur złożyła wszystkim paniom i dziewczynkom życzenia z okazji Dnia Kobiet.


8 Marca w 1a i 1b
Małe kobietki z klas:1a i 1b postanowiły do świętowania tego dnia dopuścić swoich kolegów z klasy. Wspólnie wybrali się do Hula Parku i tam oddali  się w szaleństwu i zabawie. Wreszcie wszyscy mogli do woli wybiegać się i wykrzyczeć. Było również malowanie twarzy i plecenie kolorowych warkoczyków. W chwili wytchnienia od szalonej zabawy każdy własnoręcznie wykonał dla siebie koronę, wg własnego pomysłu, i sam mianował się Królową lub Królem Hula Parku. Był to jeden z dni, które długo pozostaną w pamięci.


Nie ma to jak współpraca !!!
Dzień Kobiet klasa IIIA uczciła wspólną wizytą w restauracji Mamma Leo. Naszym celem było zjedzenie pysznych babeczek. Zanim jednak poczuliśmy się jak prawdziwi goście, musieliśmy nieźle się napracować. Zostaliśmy podzieleni na grupy, a pani prowadząca wyznaczyła nam zadania. Dzięki świetnej organizacji i naszej zgodnej współpracy powstały kolorowe mufinki. Kiedy ciasteczka piekły się, my mogliśmy skorzystać z sali zabaw. W końcu spróbowaliśmy naszych własnych wypieków. Były pyszne! Aktywne uczestnictwo w działaniu, to nie tylko nauka, ale i prawdziwa frajda.

 


WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU
KONKURSU RECYTATORSKIEGO 06.03.2018 r.

6 marca.2018 r.  odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego. Uczestniczyło w nim 24 uczniów klas 0 -  III.
Prezentacje uczniów oceniało Jury w składzie:
1.    mgr Marek Lipiec -  dyrektor szkoły
2.    mgr Anetta Malmon – Tomczyk – wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
3.    mgr Dorota Piastowicz -  nauczyciel języka polskiego
Uczestnicy, którzy najpiękniej się zaprezentowali, będą reprezentować naszą szkołę w  konkursach zewnętrznych. Zgłoszenia do konkursów zostaną przesłane przez organizatorów: Iwonę Jóźwik i Beatę Jasińską.

KLASY 0
I   – Amelia Kredowska         kl. 0B
II  – Gabriela Rutka            kl. 0A
III – Zuzanna Adamczyk     kl. 0B

KLASY I – II
I    – Filip Lisek              kl. IA
II  – Paulina Kowalska          kl. IIA
III – Natalia Węgrzecka      kl. IA
Wyróżnienie – Barbara Lach    kl. IB

KLASY III
I     – Maja Lament          kl. IIIB
II   – Julia Dwórnik          kl. IIIA
III –  Hanna Plewińska          kl. IIIA
Wyróżnienie – Dawid Bartnik   kl. IIIA

REPREZENTANCI SZKOŁY DO ZEWNĘTRZNYCH KONKURSÓW RECYTATORSKICH:

1.    „Spotkania z poezją i prozą dziecięcą” PSP nr 3     
7 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 9.00

1.    Aleksandra Chodor     kl. IB
2.    Filip Lisek        kl. IA
3.    Natalia Węgrzecka      kl. IA

Na konkurs należy przygotować 1 wiersz polskiego poety oraz fragment  prozy polskiego pisarza.

2.    „Mały Konkurs Recytatorski” Dom Kultury Borki  
14 marca 2018 r.  (środa) godz. 10.00
 
1.Barbara Lach          kl. IB
2. Paulina Kowalska     kl. IIA
3. Lena Szczepańska    kl. IIA

Na konkurs należy przygotować 2 wiersze polskich poetów.
3.     „Warszawska Syrenka” Dom Kultury Borki
14 marca 2018 r.  (środa) godz. 10.00

1.    Maja Lament                kl. IIIB
2.    Dawid Bartnik      kl. IIIA
3.    Hanna Plewińska        kl. IIIA

Na konkurs należy przygotować 1 wiersz polskiego poety.

4.     „Dziecięcy Świat Poezji” Dom Kultury Borki
•    Edycja kl. 0 – 1;    12 kwietnia 2018 r.  (czwartek)  godz. 10.00
o    Amelia Kredowska  kl.0B
o    Gabriela Rutka         kl.0A
•    Edycja kl. 2 – 3;    19 kwietnia 2018 r. (czwartek)  godz. 10.00
o    Julia Dwórnik     kl.IIIA
o    Natasza Kąkol     kl.IIA
Na konkurs należy przygotować 1 wiersz poety polskiego.


„Chwalimy się ...”

    Miło nam pochwalić się sukcesami naszych uczniów w regionalnych konkursach organizowanych przez RODoN i SNaP oddział w Radomiu.

    Finalistami  Regionalnego Konkursu Ortograficznego zostali:
•    w kategorii klas szkoły podstawowej – Maria Oroń kl. 6c (wyróżnienie),
Adrianna Kęska kl. 6c, Małgorzata Białkowska kl. 5a, opiekunem uczennic była pani Barbara Wojtkowska
•    w kategorii klas gimnazjalnych – Weronika Wójcicka klasa 2d, opiekunem była pani Dorota Piastowicz.
   
Do II etapu Regionalnego Konkursu Czytelniczego zakwalifikowali się uczniowie:
•    w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej – Maria Oroń kl. 6c, Igor Oroń kl. 4c, Maja Zawisza kl. 4b, Jan Janczyk kl. 4b , Małgorzata Białkowska kl. 5a, opiekun pani Barbara Wojtkowska oraz uczennica kl. 6a Julia Oracz, opiekun pani Joanna Schodnik.

•    w kategorii klas 7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum – Milena Krupa kl. 2d, Klaudia Janikowska kl. 3d pod opieką pani Doroty Piastowicz, Weronika Sosnowska, Martyna Dulęba kl. 2f pod opieką pani Moniki Kuc, Mateusz Cioć kl. 3c – opiekun pani Anna Wajs, Jakub Drabik kl. 3e – opiekun pani Małgorzata Zaceńska.

    Do ścisłego finału konkursu czytelniczego, który odbędzie się dnia 16 kwietnia 2018r., przeszły uczennice Milena Krupa oraz Martyna Dulęba.

    Gratulujemy wszystkim sukcesów i trzymamy kciuki za finał.
   

 


Dnia 2 marca 2018 r. uczniowie klas 1a i 1b zostali  pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Do zaczarowanego świata książki zaprosiły uczniów najmłodsze dzieci z  kl. 0a i 0b oraz uczniowie klasy 6a. Po obejrzeniu inscenizacji
 „Piraci z Książkolandii” uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą  kochać i szanować książki a w prezencie otrzymali zakładki do książek i słodki poczęstunek.

 


W hołdzie poległym patriotom
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że są prawdziwymi patriotami recytując wiersze poświęcone Polsce i Polakom.
Uroczystość odbyła się 1 marca 2018 r., w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Reprezentanci klas 1 – 7 swoim występem złożyli hołd Żołnierzom Wyklętym – ludziom honoru, niezłomnym, niepokornym – za ich męstwo, patriotyzm, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. 
Taka postawa młodzieży jest niezbitym dowodem na to, że pamięć o bohaterach lat powojennych jest dla nas bardzo ważna i nigdy nie powinna być zapomniana, bo to ,,Oni zasiali ziarno, które dzisiaj zaczyna coraz mocniej kiełkować”.
Wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie. Komisja składająca się z dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców  wyłoniła cztery osoby, które swoją interpretacją dostarczyły nam najwięcej wzruszeń i wywołały największe emocje.  Oto oni:
Mateusz Bienias – klasa 3a,
Igor Jasek – klasa 3b,
Maja Zawisza – klasa 4a,
Maria Oroń – klasa 6c.
Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy szkołą młodych patriotów.

 


Klasa 3b w Akademii Robotyki LEGO
5 marca 2018 r. klasa 3b odwiedziła Akademię Robotyki LEGO. Program wycieczki był bardzo bogaty. Każdy musiał zbudować z klocków LEGO lwa lub małpkę wg. instrukcji. Przed przystąpieniem do konstruowania zwierząt odbyła się prelekcja i pokaz filmu o życiu lwów. Kiedy zwierzęta były gotowe musieliśmy je zaprogramować, aby poruszały się. Wszystkim się udało! Po ciężkiej pracy należał nam się poczęstunek. Trzecia część wycieczki to gry i zabawy w LEGOLANDII. Można tam było zbudować coś ciekawego z klocków, pograć  w gry, pobawić się itp. Nasze budowle pozostały na wystawie w Akademii LEGO. To była bardzo ciekawa wycieczka!


Warsztaty mydlarskie
Podczas warsztatów 26 lutego 2018 r. dzieci klas I – III i oddziałów przedszkolnych wykonały mydełka w swoich ulubionych zapachach i kształtach. Do dyspozycji miały ponad 15 zapachów oraz 7 kolorów, a także mnóstwo mydlanych dodatków: sole, mydlane serduszka, figurki, olejki, płatki róż, zioła itp. Nie było to tylko tworzenie mydełek, ale także zabawa w teatr, dzięki której dzieci w obrazowy sposób poznały historię powstania pierwszego na świecie mydła. Była to również wielowymiarowa lekcja higieny, plastyki oraz przyrody (poznawanie właściwości ziół i dodatków mydlarskich). Dzieci poznały historię mydlarstwa poprzez czynny udział w inscenizacji „Wyprawa po mydło”. Wszyscy uczestnicy warsztatów doskonale się bawili.


   21.02.2018 r. odbył się w naszej szkole  Konkurs Pięknego Czytania. Do konkursu przystąpiło  32 uczniów  z klas I-VII oraz 25 uczniów z klas II i III gimnazjum. Laureaci szkolnego konkursu  będą reprezentować  szkołę w III Regionalnym Konkursie Pięknego Czytania w PSP nr 21 w Radomiu.

1.    Jakub Guzin  kl. 1b
2.    Maja Lament  kl. 3b
3.    Dominika Kostkiewicz  kl. 5b
4.    Aleksandra Słowińska   kl. 7b
5.    Weronika Błędowska  kl. 2bgim
6.    Weronika Wójcicka  kl. 2dgim

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.  Laureatom  gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie konkursu.


Znamy już wyniki II etapu XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień,,. Po raz kolejny nasza szkoła będzie miała swojego reprezentanta, a właściwie reprezentantkę, w finale konkursu, który odbędzie się na wiosnę w siedzibie PAN w Warszawie. Finalistką XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień,, została uczennica klasy 5b Dominika Kostkiewicz. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

 


Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie,
szkoła zawsze serdecznie Was przyjmie.

20 lutego 2018 r. w ramach Dnia Otwartego powitaliśmy w naszej szkole grupy młodszych kolegów i koleżanek z przedszkoli nr 23 i 5 wraz z wychowawcami. Zapewniliśmy naszym gościom nie lada atrakcje. Mieli możliwość obejrzenia szkoły oraz uczestniczenia w zabawach integracyjnych wraz z uczniami z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły. Odwiedzili także sale lekcyjne klas I – III, gdzie zostali bardzo serdecznie przyjęci i zaproszeni do wspólnej zabawy. Kolejną atrakcją było wysłuchanie legendy o Hermesie czytanej przez uczennice klasy VIIB. Dziewczynki przeprowadziły również mały quiz uważnego słuchania z nagrodami. Trzeba przyznać, że PRZEDSZKOLACY byli bardzo skupieni i bezbłędnie odpowiadali na pytania. Wiele radości sprawił gościom i naszym uczniom wspólny taniec CHOCOLATE  na sali gimnastycznej. Po słodkim tańcu, nastąpił słodki poczęstunek. W stołówce szkolnej dzieci zostały ugoszczone pysznym ciastem domowej roboty. Pełni pozytywnej energii wrócili do swoich przedszkoli. 
Dyrekcja szkoły oraz  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych do godziny 17.00 pozostali do dyspozycji rodziców, którzy uzyskali rzetelną informację na temat rekrutacji swoich dzieci do naszej szkoły. Szkoły, która dumnie nosi imię PRZYJACIÓŁ DZIECI.


Cieszymy się sukcesami naszych uczniów
Nie od  dziś  wiadomo, że chłopcy uwielbiają piłkę nożną.  Drużyna wyselekcjonowana  z   trzech  radomskich  klubów  składała się z 15 wyróżniających się chłopców wyjechała na Turniej przyjaźni do Lwowa.
Wśród nich znalazł się Szymon Chodakowski z klasy IIIA.
 Drużyna zajęła I miejsce w tym międzynarodowym turnieju.

http://radomsport.pl/index.php?go=wiecejnews&id=22386


W karnawale wybieramy  się na bale
5 lutego 2018 r. wszystkie dzieci  z klas młodszych i oddziałów zerowych uczestniczyły  w zabawie karnawałowej przy dźwiękach znanych i lubianych piosenek w wykonaniu zespołu Vegas. Tym razem gościliśmy również naszych młodszych kolegów i koleżanki z przedszkoli  nr  5 i nr 23. Różnorodność strojów karnawałowych, skoczna muzyka i niewyczerpana energia uczestników balu sprzyjała wspaniałej zabawie. Dużą inicjatywą wykazały się uczennice klas gimnazjalnych, które tańczyły i bawiły się wspólnie  z „maluchami”. To był bardzo miły wieczór.


Półzimowisko w PSP Nr 17

22-26.01.2018

Harmonogram zajęć

ZIMOWISKO W NASZEJ SZKOLE.
W dniach 22-26 stycznia w naszej szkole odbyło się zimowisko. Odwiedziliśmy Astrobazę, Kino Helios, Krainę Marzeń

oraz kręgielnię Platinium. Dużą atrakcją
były
warsztaty artystyczne
oraz zwiedzanie pałacu J.Brandta
w Muzeum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Nie zabrakło czasu na codzienną swobodną zabawę, gry integracyjne oraz ulubione zajęcia sportowe.
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wypoczynku!


Słodkie powitanie ferii zimowych
Ostatni dzień przed rozpoczęciem zimowego wypoczynki upłynął klasie IIIA niezwykle słodko.  Odwiedziliśmy manufakturę „Słodka Robótka”.  Nie tylko obserwowaliśmy przygotowania masy karmelowej, ale samodzielnie wykonaliśmy własne lizaki i cukierki w ciekawych kształtach. Zainteresowała nas prelekcja na temat uzyskiwania kolorów masy karmelowej z naturalnych barwników. Dzieci uwielbiają słodycze, dlatego chętnie znów odwiedzilibyśmy to „przepyszne” miejsce.


Bezpiecznie w ferie
12 stycznia 2018 r. w klasie 3b odbyły się zajęcia dotyczące bezpiecznych zabaw w czasie ferii. Najpierw dyskutowaliśmy i wymienialiśmy się pomysłami co robić w czasie ,, zimowych wakacji’’, następnie podzieleni na grupy wykonaliśmy plakaty z różnymi zabawami na śniegu. Oto one. BEZPIECZNYCH I UDANYCH FERII ŻYCZY KLASA 3B.

 


Nowe pomoce w naszej szkole
W grudniu w wielu salach edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole pojawiły się  kolejne, aktywne tablice. Lekcje z wykorzystaniem takich tablic powodują, ze uczniowie nie są biernymi uczestnikami zajęć tylko, aktywnie w nich uczestniczą.  Dają one nauczycielom szerokie możliwości edukacyjne. Aby skutecznie wykorzystywać te pomoce, nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, kursach, poznają programy komputerowe, wymieniają się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Rodzice i uczniowie mogą być pewni,  że nauczyciele i Dyrekcja PSP nr 17 w Radomiu robią wszystko, aby  nauka w naszej szkole odbywała się na najwyższym poziomie, na miarę XXI wieku. Zapraszamy do nas.


11 stycznia 2018 roku uczennica klasy 6a Barbara Kupidura brała udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez PSP nr 23
im. Stefana Żeromskiego w Radomiu.
Basia na konkursie zaśpiewała kolędę pt. "Zaśnij dziecino", którą mogliśmy usłyszeć już na Jasełkach szkolnych. Wykonanie było pełne ekspresji oraz muzykalności. W kategorii w której śpiewała nasza uczennica występowało 38 wykonawców.
Nasza piosenkarka zdobyła w pełni zasłużone 2 miejsce. Do konkursu została przygotowana przez nauczyciela muzyki Pana Arkadiusz Białka.

 


Uwaga uczniowie i rodzice!
Tradycyjnie w naszej szkole organizowane jest półzimowisko.
Odbędzie się ono w dniach  22.01.2018r. – 26.01.2018r.
Zajęcia odbywać się będą w godz. 08.30-15.00.
Opiekę sprawować będą nauczyciele z naszej szkoły.
Przewidujemy bogaty program rekreacyjno-sportowo-kulturalny (wyjście do kina, do Krainy Marzeń, do Muzeum Sztuki Współczesnej oraz na wycieczkę autokarową do Centrum Rzeźby w Orońsku. Przewidziane są zajęcia sportowe, plastyczne oraz muzyczne).
Zapewniamy śniadanie, II śniadanie i obiad.
Koszt półzimowiska to 140 zł.(plus bilety na przejazdy MPK)
Informacje i zapisy u pedagoga szkolnego (Tel. 48 3312413)
lub w sekretariacie na ul. Wierzbickiej.
Z powodu dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń.


Osoby już zapisane proszone są o odbiór kart kwalifikacyjnych
u pedagoga lub w sekretariacie ul. Wierzbicka.
Półzimowisko dla uczniów klas I-VI

 


Szkoła młodych patriotów
W ramach Ogólnopolskiego Konkursu ,,Szkoła młodych patriotów”, w dniu 14 grudnia 2017 r. , przedstawiciele klas 1 - 7 wzięli udział w konwersatorium pt. ,,Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”?
Tematyka patriotyczna i postawy patriotyczne towarzyszą naszym uczniom już od najmłodszych lat, o czym świadczy ich zaangażowanie w publicznej debacie. Swoja wiedzą na temat patriotyzmu mogli wykazać się nie tylko reprezentanci poszczególnych klas, ale także publiczność – uczniowie klasy 3b, 3c, 5b i 6c. Wszyscy z zainteresowanie słuchali nie tylko o patriotyzmie naszych przodków, ale podawali przykłady patriotyzmu współczesnego. Podczas swoich wystąpień starali się odpowiedzieć na pytania: Jak my możemy okazać patriotyzm na co dzień?  Co dla mnie oznacza bycie patriotą?
Ustalili, że patriotą nie można być tylko ,,od święta”, ale codziennie. Trzeba być dobrym uczniem, przeciwstawiać się złu, szanować symbole narodowe, dobrze mówić o Polsce, dbać o środowisko naturalne.
Konwersatorium udowodniło, że uczniowie naszej szkoły są i chcą być patriotami.

 


Sukces  zawsze  dodaje skrzydeł
Brzmiało to tak: Konkurs „Dbamy i mamy 2017 – wiersz z akcentem ekologicznym”.  Należało w ciekawy sposób przedstawić jego treść i nagrać filmik. Było to nie lada przedsięwzięcie, ale przecież do odważnych świat należy.

Dziesiątka spryciarzy z IIIA i IIIB podjęła  wyzwanie. 
I…………….. zajęliśmy  I  miejsce. 
W środę  20 grudnia odwiedziła nas Pani Agnieszka Witczak – Armacińska,  przedstawicielka  organizatora konkursu,  i wręczyła nagrody.  Na ręce Pana dyrektora  Marka Lipca przekazała kupon dla szkoły o wartości 700zł.  Dzieci otrzymały słodkie upominki, gry i kamizelki odblaskowe. Nagrodą jest również wizyta w radio REKORD, podczas której dzieci nie tylko zobaczą pracę redaktorów, ale wezmą także udział w nagraniu audycji.
Talentem aktorskim wykazali się:


•    z klasy IIIA
1)    Julia Dwórnik
2)    Weronika Marchwat
3)    Dawid Bartnik
4)    Mateusz Bienias
5)    Szymon Chodakowski
•    z klasy IIIB
1)    Maja lament
2)    Agata Grzybowska
3)    Oliwia Kalinowska
4)    Ada Gadaszewska
5)    Aleks Rybczynski

Ogromne gratulacje dla młodych aktorów.

 


Hej kolęda, kolęda!
W czwartek 21 grudnia w naszej szkole zapanowała świąteczna atmosfera. Uczniowie przygotowali pełne smakowitych potraw klasowe wigilie. Zadbano również o ucztę duchową, były nią Jasełka w wykonaniu dziewcząt i chłopców z oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum .
Przedstawienie dostarczyło wielu wrażeń. Całości dopełniły niezwykła scenografia, ujmująca za serce oprawa muzyczna oraz przesłanie, jakie niosły za sobą wypowiadane przez młodych aktorów słowa. Uczniowie dowiedzieli się, skąd się wzięły bożonarodzeniowe tradycje. Mogli sobie również uświadomić, że najważniejszym spośród wszystkich jest przykazanie miłości, a najpiękniejszym prezentem dla Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus troska o drugiego człowieka, pomoc w trudnych sytuacjach i współpraca.
Szczególnym gościem była uczennica klasy 4a, walcząca z trudna chorobą, Martyna, na rzecz której uczniowie zorganizowali przedświąteczny kiermasz. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację.
Uroczystość zamknął Pan Dyrektor Marek Lipiec, życząc zdrowych, wesołych świąt. Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy kolędy.

 

 


Wigilia w 3b.
20 grudnia 2017 r. w każdej klasie w naszej szkole odbyły się klasowe Wigilie. Tak było też u nas, w klasie 3b.  W ten dzień wszyscy przyszli odświętnie ubrani. Najpierw przygotowaliśmy wigilijne stoły w salach. Potem obejrzeliśmy przepiękne Jasełka. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na tle bożonarodzeniowej dekoracji. Gdy wróciliśmy do klasy odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Składaliśmy sobie życzenia, łamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy i próbowaliśmy potraw, które zostały przyniesione przez każdego ucznia.

 

 


Choinka na deptaku

Jak co roku nasza szkoła brała udział w konkursie strojenia choinki przed Urzędem Miasta. Ozdoby były wykonane przez uczniów naszej szkoły pod okiem nauczycieli. Uczniowie z chęcią i radością wieszali swoje ozdoby na choince.


W dniu 13 grudnia w Publicznej szkole Podstawowej nr 7 w Radomiu odbył się finał VII Międzyszkolnego Konkursu Kolęd Angielskich. Nasza szkołę reprezentowały Basia Kupidura z klasy 6a z utworem „Mary Did You Know” oraz Ola Jeż z klasy 5a, której wykonanie piosenki „Holly Jolly Christmas” zapewniło II miejsce w konkursie. Serdeczne gratulacje!!!


W nocy z 5 na 6 grudnia klasę 1b odwiedził Św. Mikołaj i zostawił mnóóóóóóóóóstwo prezentów! Nic w tym dziwnego! Przecież w klasie 1b są same baaaaaaaardzo grzeczne dzieci?!


Bożonarodzeniowy kiermasz charytatywny
Kiermasz został zorganizowany przez uczniów, rodziców i nauczycieli przy wsparciu dyrekcji naszej szkoły, by pozyskać środki na leczenie Martyny - naszej koleżanki z kl. IVa.
Podczas kiermaszu można było oglądać i kupować piękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne m.in.: bombki, choinki, stroiki, aniołki, gwiazdki, pierniki i inne.
Wszytkie ozdoby wykonane przez uczniów, nauczycieli i rodziców przemieniły się w materialną pomoc dla naszej koleżanki.
Wspólnie udało nam się stworzyć kiermasz pełen ciepłej, serdecznej i świątecznej atmosfery, a przez to pomóc Martynie.
Doświadczyliśmy, że pomaganie potrzebującym to wielkie przeżycie i radość.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu kiermaszu.


Nie obejdzie się bez Misia…
Dnia 29 listopada 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Z tej okazji  Sebastian z kl. 0b wcielił się w rolę Kubusia Puchatka , który rozdawał  dzieciom z klas młodszych żelkowe misie. Uczniowie klas  0 – III zostali również zapoznani z krótką historią pluszowego misia.


Wieczór zabawy i wróżb
22 listopada 2017 r. wszystkie dzieci klas młodszych i oddziałów zerowych uczestniczył w zabawie andrzejkowej.  Do tańca grał dobrze nam znany i lubiany zespół Vegas. Były węże, mosty, kółka i tańce indywidualne.  Każda klasa miała czas, aby odwiedzić salonik wróżb, w którym uczniowie klas starszych przygotowali dla młodszych kolegów i koleżanek wesołe zagadki i tradycyjne wróżby andrzejkowe.  Rodzice, jak zawsze, przygotowali pyszne poczęstunki.  Już niebawem czeka nas bal karnawałowy. Wspaniała jest wspólna zabawa.


Charakter człowieka poznaje się po stosunku do zwierząt
4 grudnia uczniowie klasy IIIA wybrali się do nowopowstałej w Radomiu PAPUGARNI. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu  swobodnie fruwały i bardzo głośno skrzeczały papugi przywiezione z różnych stron świata.  Weszliśmy  do środka. Było ich naprawdę dużo. Ogromne kolorowe Ary, białe Kakadu i zielone Aleksandretty. Początkowe obawy szybko minęły, gdy ptaszki zaczęły do nas przyfruwać. Siadały nam na głowach oraz ramionach i zajadały z ręki pokarm.   Następnie udaliśmy się do salki dydaktycznej, gdzie malowaliśmy drewniane sylwetki papug. Taką pamiątkę zabraliśmy ze sobą do domu. Po zajęciach znów mogliśmy obserwować te cudowne, różnobarwne ptaszki.   To była niezwykła wizyta!!!


Mikołajkowe atrakcje w ,,Słodkiej Robótce’’
4 grudnia 2017 roku klasa 3b. uczestniczyła w zajęciach manualnych w ,,Słodkiej Robótce’’. Poznaliśmy  jak produkuje się zdrowe i smaczne łakocie. Najpierw wyrabialiśmy masę na cukierki, potem każdy samodzielnie robił  lizaki, laski świąteczne i kolorowe cukiereczki.  Na koniec  trzeba było nasze produkty pięknie zapakować. Taki prezent od Mikołaja to super zabawa!

 


Mikołajki w 3b.
Mikołaje też chodzą do szkoły. Nie wierzycie? To zobaczcie poniżej.              
6 grudnia 2017 r. tylu Mikołajów uczyło się w klasie 3b.


Tam też można spotkań Mikołaja!

6 grudnia klasa 0a wybrała się do Krainy Marzeń, gdzie spotkała Świętego Mikołaja. Był to dzień pełen radości i zabawy.


Niezwykły gość w "Bajce"
6.12.2017r. klasa 3c odwiedziła Centrum Nauki i Zabawy "Bajka" Święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami, a one odwdzięczyły się dekorowanymi podczas warsztatów, kolorowymi pierniczkami. Był to wspaniały dzień pełen radości.


Pracownia Muzyczna Casio z klasą 3b
Pracownia Muzyczna Casio to projekt realizowany w naszej szkole zorganizowany przy nieocenionej pomocy Dyrekcji Szkoły i Departamentu Marketingu firmy Zibi S.A., która jest wyłącznym przedstawicielem firmy Casio w Polsce i udostępniła uczniom instrumenty muzyczne Casio. Do nowatorskiego, pionierskiego projektu została wybrana klasa 3b. Od kilku tygodni uczniowie na lekcjach muzyki uczą się gry na keyboardach Casio pod bacznym kierunkiem swojego nauczyciela Arkadiusza Białka, który jest twórcą i koordynatorem projektu. Tworzą dużą, dziewiętnastoosobową, elektroniczną orkiestrę CASIO. Nauka gry w zespole, lekcje muzyki z Casio to wspaniała muzyczna przygoda, a możliwości instrumentów Casio z serii SA pozwalają na muzyczny rozwój dzieci. Podobne zajęcia odbywają się obecnie w wybranych szkołach w USA, a teraz również u nas w Polsce, w PSP nr 17 w Radomiu. Lekcje w Pracowni Muzycznej Casio sprawiają wszystkim muzykom dużo radości i satysfakcji dyrygentowi zespołu. Już niedługo pierwszy koncert oraz relacje wideo z naszej pracy. #pracowniamuzycznacasio #gramnacasio #casiodlanauczyciela.
Projekt został objęty patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki oraz Redakcji Dwumiesięcznika „Wychowanie Muzyczne”
Z muzycznym pozdrowieniem


O tym, że miłym i życzliwym dla innych trzeba być cały rok, wszyscy w naszej szkole wiedzą. Jest jednak taki dzień w roku, kiedy w szczególny sposób chcemy przekazać innym uśmiech i wyrazy sympatii. To 21 listopada, Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Tego dnia Klaun Życzliwek w asyście dwóch koleżanek, odwiedził uczniów i nauczycieli, przekazując im miłe słowa. Dzieci wykonywały również kartki z pozdrowieniami dla kolegów, koleżanek i swoich wychowawców. Mamy nadzieję, że życzliwa atmosfera utrzyma się cały rok!


W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w projekcie ''Zdrowo jem, więcej wiem!" Jest to projekt realizowany przez Fundację Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. 21 listopada wychowawca z oddziału 0a wysłał raport z jesiennej edycji. Składał się on z 6 części, każda z nich poświęcona była jednemu zadaniu. Obecnie czekamy na wyniki oceny realizacji zadań.

 


W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w projekcie ''Zdrowo jem, więcej wiem!" Jest to projekt realizowany przez Fundację Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. 21 listopada wychowawca z oddziału 0b wysłał raport z jesiennej edycji. Składał się on z 6 części, każda z nich poświęcona była jednemu zadaniu. Obecnie czekamy na wyniki oceny realizacji zadań.

 


W październiku 2017 r. biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny, w którym udział wzięło 42 uczniów.
W kategorii klas 0 - 4 "Laurka dla biblioteki" wyłoniono następujących zwycięzców:
I miejsce -Rutka Rozalia kl. 4b
II miejsce - Dróżdż Łucja kl.1b
III miejsce - Maj Oskar  kl. 4a
W kategorii klas 5-7 oraz klas gimnazjalnych "Plakat reklamujący czytanie" nagrody otrzymali uczniowie:
I miejsce -Tomczyk Natalia kl. 2bg
II miejsce - Fituch Adam kl. 5a
III miejsce - Augustyniak Sebastian kl. 5a
 Wyróżnienia natomiast otrzymało 12 uczniów. Biblioteka dziękuje wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, zwycięzcom składa gratulacje oraz życzy dalszych sukcesów.

 

 


"Październik już za nami...". Od wielu lat obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji 15.11.2017 r. odbył się apel poświęcony promowaniu czytelnictwa. Swoje talenty zaprezentowali- rozśpiewany oddział przedszkolny 0b, recytujący uczeń z klasy 3a, uczniowie kl. 6a wystąpili we współczesnej wersji baśni o Kopciuszku zaś klasa 5b przedstawiła wiadomości z życia biblioteki szkolnej w formie Teleexpressu. 

 

 


 

Łączymy przyjemne z pożytecznym
26 października 2017 r. uczniowie klas 0 – III uczestniczyli w przedsięwzięciu medialnym – lekcji w kinie.
Podczas niej dzieci dowiedziały  się:


•    jak powstaje dubbing,
•    jak wygląda praca aktora w studiu dubbingowym,
•    kto użycza głosu postaciom  z filmów.

Wzięły udział w zagadkach dubbingowych, a także  wykonały razem z aktorem ćwiczenia dykcyjne.
Następnie dzieci obejrzały film „Epoka lodowcowa – mocne uderzenie” – opowieść tym, że w pokonywaniu przeciwności losu rodzina i prawdziwi przyjaciele są najważniejszą wartością. Lekcje w kinie zawsze są przyjemne i pouczające.


Kochać można…… nawet 3 pomarańcze.
20 listopada 2017 r. uczniowie klas 0 – 3 oraz kl. 5b obejrzeli przedstawienie pt. „Miłość do trzech pomarańczy” w wykonaniu Teatru Młodzieżowego SCENE, działającego przy Katolickim Liceum im. Św. Filipa Neri w Radomiu. Spektakl oparty był na baśni Carlo Gozziego, a wyreżyserowany przez, znanego wielu uczniom naszej szkoły aktora teatru radomskiego, Wojciecha Ługowskiego. Zachwyciła nas gra młodych aktorów, ich przygotowanie oraz świetny kontakt z publicznością. Wszyscy bawiliśmy się fantastycznie.


Serca nam zadrżały, gdy…
9 listopada 2017 r. cała społeczność szkolna uczciła 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Uroczystą akademię rozpoczęliśmy wysłuchaniem najstarszej polskiej pieśni „Bogurodzicy” w wykonaniu nauczyciela naszej szkoły pana Arkadiusza Białka. Następnie dzieci i młodzież przypomniały piękne pieśni patriotyczne śpiewane przez kolejne pokolenia Polaków.  Z uwagą wysłuchaliśmy także słów Jana Pawła II skierowanych do Rodaków, że imię POLSKA wszystkich określa i zobowiązuje.
Gościem naszej uroczystości, jak co roku, był pan Andrzej Sobieraj. Człowiek, który osobiście zaangażowany był w walkę o prawdziwie wolną Ojczyznę.
Uroczystością tą rozpoczęliśmy w naszej szkole „ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”.


W poszukiwaniu  ciekawostek!
Uczniowie klasy IIIA lubią zdobywać nowe wiadomości i umiejętności  podczas wycieczek i wizyt w interesujących miejscach oraz w trakcie spotkań z ciekawymi ludźmi. Tym razem była to Publiczna Biblioteka.  Zależało nam na tym, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat zwierzęcych bohaterów w literaturze dla dzieci. I tak właśnie się stało. Największe  jednak  wrażenie wywarły na nas fragmenty książki pt. „Dziennik łowcy przygód”, które opisywały różne, czasem nawet ekstremalne, spotkania chłopca o imieniu Szymon z różnymi zwierzętami. Okazało się, że Szymon Radzimirski – 9 letni chłopiec, czyli nasz rówieśnik, jest nie tylko bohaterem, ale również autorem tej książki.  Podziwiamy go.  Wizyta w bibliotece świetnie przygotowała nas do omawiania lektury pt. „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego.


23 października odbył się w naszej szkole I etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień". Jak każdego roku i tym razem cieszył się on dużą popularnością; wzięło w nim udział 77 uczniów klas 1 -  7 oraz 2 klasy gimnazjum. W tym roku zadania konkursowe okazały się wyjątkowo trudne, ale mamy nadzieję, że i tym razem wielu naszych uczniów zakwalifikuje się do II etapu, a może nawet do finału (w Warszawie). Życzymy im tego z całego serca.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
Filip Lisek – kl. 1a
Lena Szczepańska – kl. 2a
Paulina Kowalska – kl. 2
Natalia Piwowarczyk – kl. 3a
Maja Lament – kl. 3b
Karol Gomuła – kl. 3c
Wiktoria Ropiak – kl. 4a               
Maja Zawisza – kl. 4b
Igor Oroń – kl. 4c.     
Dominika Kostkiewicz – kl. 5b
Oliwia Duda – kl. 5b        
Weronika Prorok – kl. 5b   
Nikola Firlej – kl. 6b    
Maria Oroń – kl. 6c


Gratulujemy!!!!!!!
Uwaga! II etap konkursu odbędzie się 8 stycznia 2018r.


Dziękujemy za chleb!!!!
25 października 2017 r. odwiedziliśmy piekarnię Pana Jarosława Gady.  Zobaczyliśmy „od podszewki” jak powstają różne rodzaje pieczywa. Widzieliśmy ogromne silosy na mąkę,  wielkie dzieże do wyrabiania ciasta, piece i chłodnie. Przekonaliśmy się,  że w dzisiejszych czasach cała produkcja jest zautomatyzowana, ale pan przewodnik opowiadał nam , że dawniej piekarze musieli wszystkie czynności wykonywać ręcznie.  Mieliśmy również możliwość samodzielnie ulepić „coś” z ciasta. Okazało się, że wcale nie jest to takie proste. Dziękujemy Wam piekarze za bułeczki, chleb, rogale, która zawsze tak pięknie pachną i bardzo nam smakują. Oby nigdy, w żadnym domu nie zabrakło chleba!
Uczniowie klas IIIA i IIIB

 


Coś dla ciała i coś dla duszy!
20 października 2017 r. zaprzyjaźnione dzieci z klas IIIA i IIIB wybrały się na wspólną wycieczkę.  Najpierw spędziliśmy trochę czasu w parku miejskim, gdzie widzieliśmy pomniki naszych wielkich rodaków Fryderyka Chopina i Jana Kochanowskiego.  Z ciekawością słuchaliśmy informacji na ich temat. Podziwialiśmy również piękne barwy jakimi  jesień ozdobiła park.  Nasze obserwacje połączyliśmy z wrażeniami słuchowymi podczas  koncertu Radomskiej Orkiestry Kameralnej właśnie pt: „ Kolory jesieni”.  Po takiej duchowej uczcie, z przyjemnością oddaliśmy się beztroskim igraszkom na placu zabaw w ciepłych i przyjemnych promieniach jesiennego słońca.


W piątek 13 października 2017r.  odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja do podziękowań dla nauczycieli i pracowników szkoły za ich pracę.
Dla uczczenia tego święta uczniowie pod okiem wychowawców przygotowali program artystyczny bogaty w słowo mówione jak i utwory muzyczne. Nie zabrakło w nim słów podziękowań i uznania za trud wychowawczy i dydaktyczny.
Po części artystycznej głos zabrał dyrektor szkoły pan Marek Lipiec, który podziękował za przygotowanie akademii oraz złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom, jednocześnie dziękując za ich ciężką i efektywną pracę.


Z wizytą w Sejmie i Senacie
3 i 5 października uczniowie  klas czwartych gościli na ulicy Wiejskiej – odwiedzili Sejm i Senat RP. Poznali historię polskiego parlamentu i zwiedzili miejsce, znane im do tej pory tylko z mediów. Uczestniczyli również w niezwykłej lekcji historii - brali udział w obradach dawnego sejmu. Ubrani
w szlacheckie kontusze głosowali nad małżeństwem króla Władysława  IV z arcyksiężniczką Cecylią.
Podczas wizyty na ul. Wiejskiej spotkaliśmy radomskich parlamentarzystów: pana Wojciecha Skurkiewicza i pana Marka Suskiego oraz wieloletniego marszałka Senatu – pana Bogdana Borusewicza. Spotkanie uwieczniliśmy pamiątkową fotografią.

 


10 października uczniowie klasy 1b, pod opieką p. Iwony Łapczyńskiej i p. Moniki Migdał odwiedzili Filię nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Baryckiej. Wzięli udział w zajęciach zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Tygodnia Zwierząt. Słuchali   fragmentów książek i rozwiązywali zagadki związane tematycznie ze zwierzętami. Rozmawiali również o sposobach opiekowania się dzikimi i bezdomnymi zwierzętami, szczególnie w czasie nadchodzącej zimy. Następnie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki oraz sposobem korzystania z niego. Na koniec uczniowie wręczyli pracownikom biblioteki dyplom - podziękowanie oraz otrzymali drobny upominek w formie pysznego owocowego napoju.


Lekcja w bibliotece
3 października 2017 roku klasa 3b uczestniczyła w zajęciach nt. zwierzęcych bohaterów literackich w filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Baryckiej. Lekcja odbyła się z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Pani bibliotekarka zapoznała uczniów z książką ,,Dziennik łowcy przygód’’, którą napisał nasz rówieśnik Szymon Radzimierski. Książka jest pamiętnikiem, który powstał podczas pobytu chłopca na wyspie Borneo. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć wystawę książek, w których pojawiają się zwierzęta w roli bohaterów literackich. Zachęcamy inne klasy do pobytu w bibliotece.


Wspólna zabawa zawsze daje wiele radości!
Klasy 3a i 3b uczciły Dzień Chłopaka pobytem w kręgielni Platinium.  Choć było to święto chłopców, dziewczynki także miło spędziły czas.  Odbyły się rozgrywki drużynowe i zabawy integracyjne. Dla niektórych uczestników rzut kulą do kręgli okazał się nie lada wyzwaniem.  Była dość ciężka i zdarzało się jej spadać z toru. Najlepszym zawodnikom udawało się strącić wszystkie kręgle już w pierwszym rzucie. Na koniec wszyscy posilili się kawałkiem pysznej pizzy.
Z  kręgielni bardzo szybki udaliśmy się do Nowego Yorku, zrobiliśmy sobie zdjęcie przy Statule Wolności i równie szybko wróciliśmy do szkoły.  Humory i fantazja nas nie opuszczały. 


Miło nam powiadomić, iż w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu w ramach programu ERASMUS+

Tytuł projektu: Myśl lokalnie, działaj globalnie!

Język projektu: j.angielski

Partnerzy: szkoły podstawowe ze Słowacji, Grecji, Włoch.

 Celem głównym działań jest uświadomienie uczniom wpływu zniszczenia środowiska spowodowanego przyczynami naturalnymi lub wywołanymi przez człowieka na egzystencję ludzi oraz jego skutki dla jakości życia na Ziemi.

 Projekt zakłada bardzo różne działania związane z tematyką środowiska naturalnego oraz jego degradacji. Obejmuje 40 zadań do wykonania oraz włączenie w nie jak największej liczby uczniów. Będą to m.in. ankiety, działania o charakterze badawczym, poznawanie aplikacji komp., konkursy plastyczne i informatyczne i inne. Obejmuje zagadnienia z różnych przedmiotów: języków, przyrody, geografii, matematyki, sztuki, informatyki, chemii.

W ramach realizacji, oprócz działań na terenie szkoły, odbędą się 4 międzynarodowe spotkania projektowe, w tym wizyta nauczycieli z partnerskich szkół w Radomiu oraz pięciodniowa wymiana uczniów naszej szkoły ze szkołą w Słowacji.

 


Piłkarki z Radomia z brązowymi medalami Mistrzostw Polski
Ekipa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 reprezentowała Mazowsze w finale ogólnopolskich mistrzostw w mini piłce nożnej dziewcząt. Podopieczne Krzysztofa Zajączkowskiego zdobyły brązowe medale!

Zmagania odbyły się w Głuchołazach. Radomianki w turnieju rozegrały osiem spotkań, z czego dwa minimalnie przegrały (z woj. śląskim 0:1 i z woj. kujawsko-pomorskim 3:4). Jeden mecz zakończył się remisem 1:1 (z woj. podlaskim), a pięć spotkań wygrały: z woj. zachodniopomorskim 2:0, z woj. lubuskim 1:0, z woj. warmińsko-mazurskim 1:0, z woj. lubelskim 2:0, z woj. łódzkim 3:1.

- Wszystkie spotkania były bardzo emocjonujące a poziom sportowy, ze względu na to, że każde województwo reprezentowały dzieci na co dzień trenujące w klubach sportowych, zachwycał obserwatorów - podkreśla trener Krzysztof Zajączkowski. - Szkoda, że w decydujących starciach, drużyna ze względów zdrowotnych nie była w pełnej dyspozycji, bo kolor medalu mógł być trochę jaśniejszy - dodaje.

PSP 17 Radom, Mazowsze: Wiktoria Bodzińska (otrzymała statuetkę dla najlepszej bramkarki turnieju), Wiktoria Bogucka (1 gol), Anna Dąbrowska, Maja Chłopicka (2 gole), Julia Baran, Oliwia Suska (1 gol), Milena Siara (8 goli), Julia Tracz, Amanda Jasik i Liwia Mochocka. Trener: Krzysztof Zajączkowski.


Złote medalistki MIMS z radomskiej PSP 17
Mistrzynie Radomia z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Przyjaciół Dzieci, po uprzednim przebrnięciu półfinałów i finałów międzypowiatowych, zdobyły złote medale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej dziewcząt.

Radomianki wystąpiły w elitarnej ósemce zwycięskich szkół z Warszawy, Płocka, Ciechanowa, Legionowa, Ostrołęki, Żyrardowa i powiatu siedleckiego. Po trzydniowych zmaganiach radomianki okazały się bezkonkurencyjne i zasłużenie odebrały złote medale, wygrywając w finale z Ostrołęką 2:1.

Na szczególną uwagę, jak podkreśla trener Krzysztof Zajączkowski, zasługuje fakt, że w drodze do finału nasze futbolistki pokonały Zespół Ząbkovii – aktualnego mistrza Polski w tej kategorii wiekowej w stosunku 3:1.

Najlepszą bramkarką turnieju była Wiktoria Bodzińska, a królem strzelców została Milena Siara, króra zaliczyła siedem trafień. Trenerzy drużyny to: Krzysztof Zajączkowski i Wojciech Peryt. Nagrodą za pierwsze miejsce jest możliwość udziału w Mistrzostwach Polski, które odbędą się w połowie czerwca w Głuchołazach.

Skład drużyny: Wiktoria Bodzińska, Wiktoria Bogunka, Oliwia Suska, Julia Baran, Milena Siara, Julia Tracz, Andżelika Maj, Anna Dąbrowska, Maja Chłopiska (MVP drużyny, zdobywczyni 3 goli), Emilia Korcz.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
4 września 2017r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarnoleskiej 10 w Radomiu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrektor Szkoły, pan Marek Lipiec, powitał wszystkich uczniów, którzy od tego roku szkolnego będą członkami społeczności szkolnej: zarówno 6 i 7-latków, uczniów starszych klas szkoły podstawowej, jak również uczniów włączanego Publicznego Gimnazjum nr 3.
Podczas inauguracji odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z klas 1. na uczniów. Ten symboliczny wpisany w tradycję szkoły zwyczaj dostarczył rodzicom i ich pociechom wielu wzruszeń.
Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły życzymy sukcesów i wielu radości w rozpoczętym nowym roku szkolnym.